ČIERNE NA BIELOM: Vakcíny, testy, rúška a iné otrasy života

14,90 

Vidíme symbiózu v konaní, ktoré s nevídanou rýchlosťou transformuje našu spoločnosť,  preformátováva základné pravidlá ľudského spolužitia a spôsoby ľudského života, myslenia, správania. Zdá sa, že iba jedinci, ktorí majú odvahu vo svojom srdci, vo svojom svedomí, ktorí si zachovali slobodné a kritické myslenie – sú ochotní sprostredkovať slovo pravdy o tragickej mozaike súčasnej reality. To slovo pravdy sa stáva pre systém transformácie veľmi nebezpečné, nežiaduce. Preto jedinci, ktorí sa nechcú poddať, uvedomujú si svoju dôstojnosť a prirodzenosť, sú cenzurovaní, častokrát marginalizovaní, prenasledovaní…

Kategórie: