Iva Vranská Rojková: Už minútu hľadám kurzor… a cestu celý život

13,90 

Osamelí, nepochopení, vyčlenení zo spoločenského a pracovného života, zaťažení zdravotnými problémami a diskriminovaní štátnymi orgánmi – takí sú ľudia, ktorí trpia novou technogénnou chorobou elektrohypersenzibilitou (EHS).

Kategórie: