Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945 (Roman Michelko)

7,90 

Roman Michelko, politológ, spisovateľ a publicista, v súbore článkov prezentuje vzájomne nadväzujúci súbor statí o dejinách Slovenska.

Kategórie: